1. Atsakote į klausimus

Čia atsakote į kelis lengvus klausimus per mažiau nei 9 min ir užsakote

2. Pasirenkate planą

Pasirenkate paslaugų planą ir apimtis

3. Įvykdome ir perduodame užsakymą

Gaunate parengtus dokumentus el. paštu ar kitu užsakytu būdu

Toliau

padeda išvengti baudų

Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento paslaugos

 • Reikalavimų sąrašo parengimas
 • Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų analizė
 • Duomenų tvarkymo būklės įvertinimas
 • Tvarkomų asmens duomenų elementų sąrašo sudarymas
 • Rekomendacijų dėl priemonių, reikalingų BDAR 2016/679 įgyvendinimui, parengimas
 • Pasiūlymo dėl rekomenduojamų priemonių BDAR 2016/679 įgyvendinimui parengimas
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV)

Parengiami įmonės dokumentai:

 • Duomenų tvarkymo taisyklės
 • Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 • Asmens duomenų saugumo politika
 • Duomenų subjektų sutikimai, jų valdymo tvarkos aprašas
 • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 • Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės
 • Pranešimo formos tvarkytojams, gavėjams, priežiūros institucijoms ir
 • kt. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento dokumentai

Parengiamos ir atnaujinamos atitikties BDAR projekto priemonės:

Paslaugos planai

BDAR atitikties projektas

Kainos

Pasirinkite Jums aktualų paslaugos planą ir spauskite “daugiau informacijos”.

 • "Start"

  Būtinosios dokumentacijos parengimas
 • 800už dokumentų rinkinį
 • Įeina pagrindinių dokumentų parengimas (žr. toliau sąrašą)
 • Daugiau informacijos
 • "Pro"

  Būtinosios ir papildomos dokumentacijos parengimas
 • 1200už dokumentų rinkinį
 • Įeina dokumentai, nurodyti "Start" plane + papildomi dokumentai
 • Daugiau informacijos
 • "Premier"

  Visas BDAR atitikties paketas
 • 2500už plane nurodytas paslaugas
 • Įeina dokumentai, nurodyti "Start" ir "Pro" planuose + papildomos paslaugos
 • Daugiau informacijos

Registruokitės konsultacijai

Jeigu kyla neaiškumų ar turite kitų pageidavimų, registruokitės konsultacijai

Atitiktis pagal BDAR

Teikiamos bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento paslaugos: visi reikiami dokumentai, kad atitiktumėte BDAR (GDPR) reikalavimus