Back to the top

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

tai įmonės vidaus teisės aktas, kuris nustato darbuotojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, taip pat kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su Bendrovės tvarkomais darbuotojų asmens duomenimis.

© 2021 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.