Back to the top

Komanda

Įgijome kompetencijų, patirties ir pripažinimą tam, kad galėtume veiksmingai suderinti Jūsų organizacijos projektus, funkcijas ir procesus su rizikų valdymo tikslais

Sertifikuoti:

ISO-31000-Riziku vadovas

Esame ne kartą pripažinti tarptautinio teisinių paslaugų žinyno Legal500, sertifikuoti rizikų valdymo ekspertai (ISO), sertifikuoti asmens duomenų apsaugos ir sertifikuoti projektų vadovai (PMP). Esame akredituotas nacionalinis ekspertas duomenų apsaugos ir mokesčių srityse. Esame VšĮ „Versli Lietuva“ verslo konsultantų tinklo dalyvis (sritys: dokumentų rengimas ir valdymas; personalo valdymas, darbo teisė ir sauga; sutarčių sudarymas ir valdymas; verslo planavimas; įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas; pardavimas ir derybos; teisiniai aspektai)

Konsultantai

Dr. Rūta Lazauskaitė

Dr. Rūta Lazauskaitė

Advokatė, sutarčių teisės ekspertė, patirtis 12 metų

Advokatė pataria sutartinių ir kitų teisinių dokumentų rengimo, peržiūros bei koregavimo klausimais. Teisininkės karjerą pradėjusi dar 2006 m. turi ilgametę patirtį teikiant teisines konsultacijos raštu ir žodžiu, atstovaujant klientus teisme, taip pat santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis.

Pagrindinės advokatės veiklos sritys: sutarčių, įmonių, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, IT teisė, asmens duomenų apsauga bei civilinis procesas. Savo žinias šiose srityse Rūta Lazauskaitė taip pat yra gilinusi Leibnico universitete įgydama dvigubą (Vokietijos ir Norvegijos) teisės magistro laipsnį. 2012 m. apgynusi disertaciją „Nuo šalių valios priklausantys sutartinės atsakomybės ribojimai“ advokatė įgijo socialinių mokslų srities (teisės mokslo krypties) daktaro laipsnį.

Advokatė yra aktyviai įsitraukusi ir į mokslinę veiklą. Dr. Rūta Lazauskaitė yra parašiusi ne vieną publikaciją savo veiklos sričių tematika – Laesio enormis doktrina Lietuvos sutarčių teisėje, publikacija dėl akcininkų paskolų ir kreditorių teisių apsaugos doktrinos vystymosi Lietuvoje. Akademinė veikla (nuo 2008 m. Rūta Lazauskaitė dėsto Mykolo Romerio universitete, šiuo metu yra magistro studijų programos „Interneto ir technologijų teisė“ vadovė) leidžia atsiskleisti advokatės organizavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo įgūdžiams.

Advokatų kontora Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON

Dr. Justinas Usonis

Dr. Justinas Usonis

Advokatas, darbo teisės ekspertas, patirtis 20 metų

Pagrindinė advokato veiklos sritis: darbo teisė bei darbo ginčai. Savo žinias šioje srityje dr. Justinas Usonis yra gilinęs įvairių mokslinių stažuočių metu (Kingston universitete Londone, Katalikiškojo Leuven universiteto Darbo teisės institute ir Socialinės teisės institute Belgijoje). 2005 m. apgynęs disertaciją „Darbo teisinių santykių reglamentavimo ypatumai kelių transporte“ advokatas įgijo socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį.

Advokatas taip pat aktyviai dalyvauja ir mokslinėje veikloje. Dr. Justinas Usonis yra parašęs ne vieną publikaciją savo veiklos srities tematika – Taikytinos teisės pasirinkimo darbo teisiniuose santykiuose galimybės pagal „Roma I“ reglamentą, Darbo nuoma ir jos teisinio reguliavimo perspektyvos Lietuvoje, Mobiliųjų kelių transporto darbuotojų darbo pobūdžio probleminiai aspektai. Akademinė veikla (lektorius, docentas, Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėjas Mykolo Romerio universitete, šiuo metu docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas Vilniaus universiteto Teisės fakultete) leidžia atsiskleisti advokato koordinavimo, organizavimo bei derybiniams įgūdžiams.

Advokato Justino Usonio kontora

Algimantas Marcinkevičius

Algimantas Marcinkevičius

Vyr. teisininkas, įmonių teisės ekspertas, patirtis 12 metų

Algimantas Marcinkevičius pataria investavimo, nekilnojamojo turto, statybų rizikos valdymo, įmonių teisės ir mokesčių klausimais.  Teikiamos teisinės paslaugos paprastai apima: įsigijimą, pardavimą, struktūros parinkimą, veiklos priežiūrą ir administravimą, susijungimus, reorganizavimą ar likvidavimą, susijusias konsultacijas.

Lietuvos mokesčių mokėtojų asociacija

Projektų vadovai

Dr. Laimonas Marcinkevičius

Dr. Laimonas Marcinkevičius

Advokatas, mokesčių teisės ir tarptautinio verslo ekspertas, teisės projektų vadovas, patirtis 21 metai

Laimonas daugiau kaip 15 metų vadovauja advokatų kontorai ir teisinėms darbo grupėms Klientų verslo pradžios, įmonių įsigijimų ir susiliejimų, atitikties ir kt. projektuose. Pataria investicijų, mokesčių, verslo ir įmonių klausimais, daugiausiai vietos ir užsienio investuotojams, akcininkams, projektus įgyvendinančioms organizacijoms bei privatiems klientams, sprendžia akcininkų ir jungtinės veiklos dalyvių ginčus.

Nuo 2007 m. rekomenduojamas nepriklausomų leidinių kaip įmonių ir finansų teisės specialistas.

Skaito pranešimus teisinių rizikų valdymo temomis, iš kurių paskutiniai:

  • 2017 birželis: pranešėjas tarptautiniame AEA teisininkų tinklo kongrese “Management and marketing of law firms” Prahoje, tema – “Lawyers As Project Managers: To Be Or Not To Be”
  • 2016 spalis: pranešėjas Agile Tour Lithuania 2016 konferencijoje, tema – “Teisinių rizikų valdymas sudarant agile sutartis”
  • 2016 balandis – gegužė: pranešėjas Projektų valdymo dienose savivaldybėse tema “Teisinės aplinkos rizikų valdymas viešojo sektoriaus projektuose”
  • 2016 balandis: pranešėjas PM Spring konferencijos LPVA seminare “Viešasis sektorius ir projektų valdymo išmoktos pamokos”, tema – “Teisinės aplinkos rizikos viešojo sektoriaus projektuose ir programose”.

Sertifikuotas projektų valdymo vadovas (PMP), sertifikuotas rizikų valdymo vadovas. 2019-aisiais baigė vadovų magistrantūrą BMI (Baltic Management Institute).

Advokatų kontora Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON

Toliau

Padėsime Jums išvengti baudų, ginčų ir bylinėjimosi. Greičiau priimsite informuotus sprendimus.

Domina iniciatyvios teisinės paslaugos?

© 2020 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.