Dėmesio! Ši programa buvo atnaujinta. Naują programą rasite https://teisinerizika.lt/bdar-mokymai

×

BDAR mokymai organizacijoms: atnaujinta programa 2019 - 2020 metams

BDAR mokymai organizacijoms – viena populiariausių Teisinerizika.lt paslaugų. Nuo 2020-ųjų balandžio 02d. – ir nuotoliniu (online) būdu! Plačiau čia. 👉

Per metus, kai paskelbėme savo įvadinių mokymų programą, pravedėme atitikties mokymus tiek stambioms privačioms organizacijoms, tiek valstybinėms įstaigoms, tiek Vilniaus mieste, tiek ir kituose šalies miestuose. Atsižvelgdami į  naujausias VDAI išleistas rekomendacijas, gaires bei BDAR taikymo praktiką atnaujinome Teisinerizika.lt BDAR mokymų programą – įvadinis instruktavimas. JURIDICON teisininkų vedami BDAR mokymai skirti organizacijoms, įgyvendinusioms savo BDAR atitikties projektus ir siekiančioms instruktuoti savo darbuotojus.

„Efektyviausia priemonė minimizuoti žmogiškąsias klaidas yra darbuotojų mokymai.“

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

 VDAI ne kartą yra atkreipusi dėmesį į mokymų svarbą tinkamam organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimui ir prevencijai, laikydama mokymus efektyviausia priemone, siekiant minimizuoti žmogiškąsias klaidas.

Teisinerizika.lt organizuojami BDAR mokymai: tikslas

Vedamų atitikties mokymų tikslas yra supažindinti mokymų dalyvius su pagrindinėmis asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos nuostatomis bei naujų procesų, skirtų užtikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, praktiniu įgyvendinimu.

BDAR mokymai: temos

 • Teisės aktai, reguliuojantys asmens duomenų tvarkymą
 • Pagrindinės sąvokos
 • Pagrindiniai reikalavimai teisėtam asmens duomenų tvarkymui
 • Duomenų subjekto teisės
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
 • Duomenų tvarkymo veiklos įrašai
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV)
 • Organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės (duomenų apsaugos politika, prieigos prie asmens duomenų valdymo politika, atsarginių kopijų ir duomenų atstatymo tvarka ir kt.)
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimai
 • Tiesioginė rinkodara ir BDAR
 • Asmens duomenų perdavimas

Klientų pageidavimu JURIDICON teisininkai veda ir specializuotus BDAR mokymus, padedančius organizacijų darbuotojams pagilinti žinias bei įgyti praktikos konkrečiose BDAR srityse.

BDAR mokymai: nauda

Mokymų metu dalyviai įgis žinių apie asmens duomenų tvarkymui keliamus reikalavimus bei atsakomybes, kas prisideda prie tinkamo organizacinių ir techninių saugumo priemonių įgyvendinimo ir prevencijos dėl netyčinio duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.

Ypač daug dėmesio ir toliau bus skiriama organizacinėms asmens duomenų apsaugos priemonėms ir jų praktiniam įgyvendinimui.
Vidaus mokymus veda JURIDICON advokatas dr. Laimonas Marcinkevičius, sertifikuotas rizikų valdymo vadovas (ISO) ir kiti kontoros teisininkai – sertifikuoti asmens duomenų apsaugos pareigūnai. 
Vidaus atitikties mokymams Jūsų organizacijoje galite registruotis rašydami mums užklausą.
BDAR mokymai - ivadinis instruktavimas
BDAR mokymai imonems – ivadinis instruktavimas 2019-2020m.

BDAR mokymų temos

Klientų pageidavimu, JURIDICON advokatai veda ir specializuotus BDAR mokymus, padedančius organizacijų darbuotojams pagilinti žinias bei įgyti praktikos konkrečiose BDAR srityse (žr. BDAR mokymo temos – interaktyvią diagramą).

 • BDAR mokymai
Asmens duomenų apsauga Renginiai

3 Replies to “<span class="entry-title-primary">BDAR mokymai organizacijoms: atnaujinta programa</span> <span class="entry-subtitle">Vidaus mokymai organizacijoms</span>”

Comments are closed.