Back to the top

Iniciatyvios teisinės paslaugos verslui

Iniciatyvios teisines paslaugos

Teisė verslui®

Iniciatyvios teisinės paslaugos Jūsų verslo veiklos tęstinumui užtikrinti

Mumis pasitiki

Susiduriate su viena ar daugiau išvardintų problemų?

Rizikų valdymas kaip paslauga
  • trūksta specializuotų žinių tam tikroje teisinio reguliavimo apimtyje?

  • manote, kad teisininkams mokate per daug?

  • abejojate, ar Jūsų turimos vidaus taisyklės ir mokymai yra tinkami?

  • įvykių tyrimai, teisės projektai vykdomi neorganizuotai?

  • didėja gaunamų reikalavimų ir bylų skaičius?

  • abejojate, ar priimate informuotus strateginius sprendimus ir/ar išsaugote reikiamus įrodymus?

Advokatas Laimonas Marcinkevičius

Laimonas Marcinkevičius

Teisinerizika.lt projektų vadovas

Advokatas, sertifikuotas rizikų valdymo vadovas, sertifikuotas projektų vadovas

Kuo naudingos iniciatyvios teisinės paslaugos

“Mes neatmetame reagavimo į problemas ir jų sprendimo, tačiau manome, jog versle verta koncentruotis į problemų priežasčių prevenciją, į rizikų valdymą, nelaukiant, kol problemos kils, taip pasiekiant verslo tikslus, išvengiant baudų, ginčų ir bylinėjimosi bei palengvinant produktyvų asmenų ir verslo bendravimą.”

Praktikoje, ypač pastaruoju metu, nemažai pavyzdžių, kai institucijos arba teismas skiria baudą, nurodydamas, jog įmonėje procesai reglamentuoti formaliai, neužtikrinant jų tinkamo įgyvendinimo

Teisinerizika.lt padeda klientams atlikti rizikos vertinimus, įsidiegti rizikos valdymo ir atitikties vadybos sistemas bei išsaugoti reikiamus įrodymus

Mes nesitikime, kad Jūs panaikinsite visas rizikas, kurios egzistuoja Jūsų versle

Dokumentų paketo ar šablonų rinkinio įsigijimas neužtikrina atitikties teisės aktų reikalavimams ir neapsaugo įmonės nuo baudų, veiklos apribojimo ar net vadovų, valdybos narių nuo asmeninės atsakomybės. Todėl mes siūlome kitą būdą.
Mes nesakome „nereikia jokios rizikos“, nes žinome, jog tam tikra rizika versle yra būtina. Mūsų pagrindinis tikslas yra padėti verslo savininkams, įmonių ir departamentų vadovams išvengti nereikalingos blogos rizikos, baudų, ginčų ir bylinėjimosi bei priimti patikimesnius verslo sprendimus.
Tai būtų neįmanoma! Vietoje to norime, kad Jūs atrastumėte kitą rizikų atspalvį, vertinantį rizikas kaip galimybę ar progą, kuria pasinaudojus įmanoma gauti ir naudos

Kaip mes galime padėti

Jums gali prireikti specializuotų teisinių paslaugų konkrečiam verslo atvejui, arba nuolatinio rizikų valdymo ir atitikties. Todėl siūlome 2 paslaugų modelius – jie abu yra apmokami pagal skaidrią fiksuotą kainą.

Klientams, kuriems reikia greito specializuoto atsakymo, mes siūlome rinktis iš žemiau nurodytų bendradarbiavimo būdų.

Siūlome vienos valandos konsultaciją tais atvejais, kai Jums reikia tam tikros teisinės informacijos, specializuotų žinių. Pavyzdžiui, norite žinoti daugiau apie asmens duomenų apsaugą ar kitą mūsų sprendimą. Galime Jus nukreipti teisinga kryptimi, kad priimtumėte geresnius verslo sprendimus.
Mes siūlome strateginę sesiją (iki 4 valandų) tais atvejais, kai verslo situacija yra sudėtingesnė ir mums reikia daugiau laiko, kad galėtume kartu pageneruoti idėjas (angl. brainstorming). Gali būti, kad mes turėsime analizuoti daugybę susijusių faktų, teisinis reguliavimas yra sudėtingas, arba gali būti taip, kad Jūs turite daug pasirinkimų ir norite, jog mes padėtume susiaurinti juos. Pavyzdžiui, jeigu norite įsidiegti rizikos valdymo ar atitikties vadybos sistemą. 
Įvertinimas yra naudingas tais atvejais, kai norite, jog mes įvertintumėte, kaip Jūsų įmonė užtikrina teisinę atitiktį konkrečioje srityje, kad išvengtumėte baudų, ginčų ir bylinėjimosi, pavyzdžiui, kaip įgyvendinami BDAR reikalavimai, atitiktis Darbo kodeksui ar pan. Taip pat, kai norite, jog mes bendrai įvertintume Jūsų įmonės valdysenos, rizikų valdymo ar teisinės atitikties užtikrinimo būklę. Šiuo atveju mes pateikiame Jums iš anksto kruopščiai parengtus klausimynus ir peržiūrime Jūsų įmonės dokumentaciją.
Darbuotojų mokymai padeda užtikrinti rizikų valdymą ir užtikrinti atitiktį teisės aktų reikalavimams. Rinkitės šią paslaugą, jeigu Jums aktualu mokymai Jūsų darbuotojams tose srityse, kuriose mes specializuojamės: BDAR reikalavimai, Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos apsauga, Pranešėjų įstatymas ir kt.
Kai norite savo versle žengti žingsnį pirmyn, inicijuojate organizacijos pokyčio projektą, kuriame galimai reikalingos teisinės paslaugos, įskaitant konsultacijas, įvertinimą, mokymus. Tokiuose projektuose dalyvaujame už fiksuotą kainą, kuri nustatoma pagal aptartas apimtis ir laiko ribas. Tokių projektų pavyzdžiai:

Klientams, kurie siekia išvengti nepriimtinos verslo rizikos ir auginti jį stipresnį, mes siūlome sprendimą –

“Rizikų valdymas kaip teisinė paslauga”.

Išsaugosite visus įrodymus, susijusius su priimtais verslo sprendimais. Kad išvengtumėte baudų ir asmeninės atsakomybės.

Trys kritinės sritys, kuriose mes specializuojamės tam, kad Jūs išvengtumėte baudų, ginčų ir bylinėjimosi

UAB “JURIDICON”, veikiančios nuo 1991-ųjų metų, misija yra prisidėti prie teisinio tikrumo užtikrinimo verslui ir puoselėti įmonėse valdysenos, rizikų valdymo ir atitikties kultūrą

Valdysena

Valdysena

Esame tikri, kad valdysena turi užtikrinti, jog organizacinė veikla būtų suderinta taip, jog palaikytų organizacijos verslo tikslus.

Rizikų valdymas

Rizikų valdymas

Esame įsitikinę, kad bet kokia rizika (grėsmė ar galimybė), susijusi su organizacine veikla, turi būti nustatyta ir pašalinama (pasiekiama) tokiu būdu, kuris palaiko organizacijos verslo tikslus.

Atitiktis

Atitiktis

Esame tikri, kad organizacinė veikla turi būti vykdoma taip, kad ji atitiktų įstatymus ir kitus teisės aktus, turinčius įtakos verslui.

Norite per 24 valandas sužinoti, kas gali lemti reikšmingas baudas ir bylinėjimąsi Jūsų organizacijai?

Express specialus teisinis auditas, po kurio nemokamai įvertinsime teisinę atitiktį ir rizikas konkrečioje srityje ir pasiūlysime preliminarius korekcinius veiksmus

Gerosios valdysenos, rizikų valdymo ir atitikties įžvalgos

Teisinės paslaugos internetu
Imones teisininkas Allaw - darbo teisė

Darbo teisės nuotoliniai mokymai “Darbo kodekso 2020-08-01 pakeitimai” su žinių patikrinimu Nuotoliniai mokymai

Rizikų eksperto patarimai
Atitiktis teisės aktų reikalavimams

Atitiktis teisės aktų reikalavimams ir įmonės rizikų valdymas gali būti užtikrinamas tik kompleksiniais veiksmais Rizikų valdymas

Rizikų eksperto patarimai
Veiklos tęstinumas

Įmonės restruktūrizavimas leidžia užbėgti bankrotui už akių Verslo veiklos tęstinumui užtikrinti

© 2020 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.