Back to the top

Iniciatyvios teisinės paslaugos verslui

Iniciatyvios teisines paslaugos

Inovatyvūs valdysenos, rizikų valdymo ir atitikties sprendimai verslui. 

Susiduriate su viena ar daugiau išvardintų problemų?

Rizikų valdymas kaip paslauga
  • trūksta specializuotų žinių tam tikroje teisinio reguliavimo apimtyje?

  • tretieji asmenys kelia žalą Jūsų verslui?

  • abejojate, ar Jūsų turimos vidaus taisyklės ir mokymai yra tinkami?

  • įvykių tyrimai, teisės projektai vykdomi neorganizuotai?

  • didėja gaunamų reikalavimų ir bylų skaičius?

  • abejojate, ar priimate informuotus strateginius sprendimus?

Teisinerizika.lt turi tai, ko Jūs ieškote

UAB “JURIDICON”, veikianti nuo 1991-ųjų metų, teikia alternatyvias teisines paslaugas ALLaw® ir siūlo integruotus sprendimus, skirtus gerosios valdysenos, teisinių rizikų valdymui bei atitikties užtikrinimui.

Rizikų valdymas kaip teisinė paslauga padeda išvengti reikšmingų baudų ir bylinėjimosi

Teisinerizika.lt svetainėje atliekamos sertifikuotos iniciatyvios teisinės paslaugos, skirtos neatitikties, trūkumų, rizikų ir korekcinių veiksmų nustatymui.

Rizikų valdymas kaip paslauga – sisteminis teisinių rizikų valdymas organizacijos lygmeniu, naudojant struktūrizuotą metodiką į neapibrėžtumo valdymą. Tik taip galima išvengti teisinių konfliktų, padidinti organizacijos teisės funkcijos brandą ir susikurti teisėto bei etiško verslo reputaciją.

Iniciatyvios teisines paslaugos

Norite per 24 valandas sužinoti, kas gali lemti reikšmingas baudas ir bylinėjimąsi Jūsų organizacijai?

Express specialus teisinis auditas, po kurio nemokamai pateikiame teisinės atitikties, rizikų ir korekcinių veiksmų nustatymo ataskaitą

Gerosios valdysenos, rizikų valdymo ir atitikties įžvalgos

Renginiai
Seminaras - praneseju apsauga - advokatas Marcinkeviciusa

Pranešėjų apsauga: seminaras atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimo viešajame sektoriuje tema

Asmens duomenų apsauga
Duomenų apsauga - BDAR mokymai

BDAR mokymai organizacijoms: atnaujinta programa Vidaus mokymai organizacijoms

© 2019 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.