Back to the top

Asmens duomenų tvarkymo principai

Asmens duomenų tvarkymo principai

Vidinis įmonės dokumentas, kuriuo apibrėžiami organizacijoje taikomi asmens duomenų tvarkymo principai yra asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Jose taip pat nustatomi tvarkomi asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai, asmens duomenis tvarkantys asmenys, asmens duomenų rinkimo ir saugojimo tvarka. Taip pat dokumente numatoma, kaip atliekamas duomenų subjektų teisių įgyvendinimas.

© 2021 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.