Back to the top

Teisinės atitikties paslaugos

Teisinės atitikties paslaugos

Teisinės atitikties paslaugos (dar vadinamos atitikties teisės aktams paslaugos) – tai išorės specializuotų ekspertų teikiamos paslaugos, skirtos padėti organizacijai įgyvendinti jos tikslą, kurio siekiama norint užtikrinti, kad jos žinotų apie atitinkamus įstatymus, politiką ir taisykles bei valdytų savo reputacijos riziką.

Atitikties teisės aktams paslaugos šiandien aktualios ne vien reguliuojamiems rinkos dalyviams (finansų institucijoms, draudimo bendrovėms ir kt.). Teisinis reguliavimas keičiasi nuolatos, įstatymais pagrįstų reikalavimų organizacijoms vis daugėja. Todėl būtina atlikti rizikų vertinimą, pritaikyti savo procesus bei sistemas besikeičiančioms sąlygoms, pravesti mokymus darbuotojams. Atitiktis teisės aktams neturi apsiriboti formaliu aprašų parengimu ir patvirtinimu organizacijos aukščiausiame lygmenyje, atitiktis teisės aktams turi tapti svarbia organizacijos verslo kultūros dalimi. Kiekvienam organizacijos darbuotojui, klientui ar verslo partneriui turi būti sudaryta galimybė konfidencialiai pranešti apie galimus atitikties pažeidimo atvejus. Organizacijoms, neužtikrinančioms atitikties, teisės aktai numato ženklias sankcijas, kurios tam tikrais atvejais gali siekti ir 4% organizacijos metinės apyvartos.

Teisinės atitikties paslaugos paprastai apima:

– Su organizacijos veikla susijusių teisinių procesų ir paslaugų atitikties vertinimas;
– Naujai diegiamų paslaugų ir procesų atitikties vertinimas;
– Atitikties rizikos (rengiant planus ir juos įgyvendinant) vertinimas;
– Darbuotojų konsultavimas, metodinės ir praktinės pagalbos teikimas.

Teisinės atitikties paslaugas teikia atitikties specialistas (dar vadinamas – atitikties ekspertas)

Teisinės atitikties paslaugos, susijusios su BDAR reikalavimais

2018m. gegužės 25 d. įsigaliojusio BDAR reikalavimai numato pareigą organizacijoms (duomenų valdytojams) imtis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių asmens duomenų apsaugai bei asmens duomenų subjekto teisių užtikrinimui. Asmens duomenų tvarkymas, neatitinkantis BDAR keliamų reikalavimų, gali lemti itin griežtų sankcijų pritaikymą organizacijai, t.y., BDAR numato administracines baudas, kurios priklausomai nuo pažeidimo, gali siekti iki 10 000 000 Eur arba 2% organizacijos metinės apyvartos (atsižvelgiant į tai kuri suma didesnė) arba net iki 20 000 000 Eur arba 4% organizacijos metinės apyvartos. Mūsų atitikties teisės aktams paslaugos, susijusios su BDAR apima asmens duomenų auditą (inventorizaciją), asmens duomenų apsaugos dokumentų parengimą, mokymus personalui. Plačiau…

Teisinės atitikties paslaugos, susijusios su Darbo kodeksu

Nepriklausomai nuo veiklos srities, visos organizacijos darbo santykiams privalo taikyti 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame Darbo kodekse (toliau – DK) numatytus reikalavimus darbuotojų įdarbinimui, organizacijos, kaip darbdavio įsipareigojimų vykdymui, darbo sutarčių administravimui ir kt. Mūsų atitikties teisės aktams paslaugos, susijusios su atitiktimi Darbo kodeksui apima organizacijos vidinės dokumentacijos peržiūrą ir atnaujinimą, DK numatytų naujų aprašų parengimą, o vidutiniam organizacijos darbuotojų skaičiui pasiekus 20 ir daugiau darbuotojų – darbo tarybų rinkimų organizavimą ir įforminimą. Taip pat vedame organizacijoms vidaus mokymus įvairiomis darbo teisės temomis. Kiekviena organizacija vykdydama savo veiklą turi vadovautis šiais reikalavimais, priešingu atveju kyla rizika neužtikrinti atitikties pagal DK. DK numatytų reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas gali užtraukti darbdaviui administracinę atsakomybę, kas savo ruožtu, priklausomai nuo pažeidimo ir jo pakartotinumo, gali lemti baudą nuo 30 iki 6000 eurų, taip pat atitinkamų pažeidimų atvejais darbdaviui kyla pareiga atlyginti darbuotojo patirtą žalą. Plačiau…

Atitikties teisės aktams paslaugos, susijusios su Pranešėjų apsaugos įstatymu

Nuo sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas, kuris ir jį lydintys teisės aktai, numato prievolę įstaigoms (įskaitant privačiame sektoriuje veikiančias įmones) įdiegti vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus (paštu, el. paštu, internetu, telefonu „karštąja linija“). Korupcijos prevencijai skirta anksčiau įrengta „karštoji linija“ turi būti pritaikyta teikti, priimti, registruoti pranešimus ne tik apie korupciją, bet ir apie kitus pažeidimus. Administracinių nusižengimų  kodekse įtvirtinta atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų pažeidimus sudaro nuo 140 iki 300 eurų (pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 300 iki 500 eurų). Jei dėl tokio administracinio nusižengimo buvo atskleista informacija apie pažeidimą pateikusio asmens tapatybę arba už draudimo daryti neigiamą poveikį pranešėjams nesilaikymą baudžiama nuo 1000 iki 2000 eurų (pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 2000 iki 4000 eurų). Mūsų atitikties teisės aktams paslaugos, susijusios su Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimais apima pranešėjų apsaugą užtikrinančios dokumentacijos parengimą, organizacijos asmens duomenų atitiktį užtikrinančios dokumentacijos peržiūrėjimą ir papildymą, kitų vidaus teisės aktų koregavimą. Plačiau…

 

 

 

 

© 2023 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.