Tarptautiniai standartai

BDAR auditas ir kitos BDAR atitikties paslaugos teikiamos tarptautinius sertifikatus įgijusių duomenų saugos ir rizikų valdymo ekspertų

Individualizuoti dokumentai

BDAR atitikties dokumentai, parengti bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertais, pritaikomi Jūsų organizacijai

Kompleksinis požiūris

Esame rizikų valdymo ekspertai, todėl, teikdami BDAR atitikties paslaugas, padedame suvaldyti ir kitas teisines bei kibernetinio saugumo rizikas

Žinių valdymo sistema

Tapę mūsų klientais nemokamai galite naudotis ALLaw žinių valdymo sistemoje esančiais BDAR srities patarimais ir dokumentų pavyzdžiais

BDAR reikalavimai

Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojusio BDAR reikalavimai numato pareigą organizacijoms (duomenų valdytojams) imtis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių asmens duomenų apsaugai bei asmens duomenų subjekto teisių užtikrinimui. Tokia situacija, kai organizacijoje nėra nustatytos vieningos duomenų tvarkymo sistemos, nepaskirti už duomenų tvarkymą atsakingi asmenys kelia grėsmę asmens duomenų saugumui, kas savo ruožtu, gali lemti atsakomybės organizacijai, kuri neužtikrina atitikties BDAR, riziką.

Nepriklausomai nuo veiklos srities visos organizacijos tvarko darbuotojų, o dažna organizacija ir savo klientų, partnerių bei tiekėjų asmens duomenis. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 (toliau – BDAR) šie duomenys suvokiami itin plačiai, t.y., jais laikoma bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Prie asmens duomenų priskiriami ne tik vardas, pavardė, asmens kodas ar kontaktiniai duomenys, kaip antai, telefonas ar el. paštas, bet ir buvimo vietos duomenys, IP adresas.

BDAR neatitikties pasekmės

Asmens duomenų tvarkymas, neatitinkantis BDAR keliamų reikalavimų, gali lemti itin griežtų sankcijų pritaikymą organizacijai, t.y., BDAR numato administracines baudas, kurios priklausomai nuo pažeidimo, gali siekti iki 10 000 000 Eur arba 2% organizacijos metinės apyvartos (atsižvelgiant į tai kuri suma didesnė) arba net iki 20 000 000 Eur arba 4% organizacijos metinės apyvartos.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad asmens duomenys yra itin jautri asmens privataus gyvenimo sritis, todėl pažeidimai tvarkant tokius duomenis gali lemti ne tik administracinę atsakomybę, bet ir turėti neigiamos įtakos organizacijos reputacijai.

BDAR atitikties užtikrinimas

Ši rizika gali būti valdoma taikant organizacines priemones: organizuojamas ir atliekamas asmens duomenų auditas (inventorizacija), atliekamas BDAR auditas atotrūkiui nustatyti, parengiami asmens duomenų apsaugos dokumentai. Organizacijoje vykdomi duomenų tvarkymo procesai aprašomi atitinkamose tvarkose, detalizuojančiose asmens duomenų tvarkymo tikslus, pagrindus, saugojimo laikotarpį bei kitus aspektus.  Su šiais procesais turi būti tinkamai supažindinti ir apmokyti atsakingi asmenys. Taip pat tinkamai duomenų apsaugai būtina pritaikyti reikiamas technologines, IT priemones bei sprendimus. Naudojamas priemones reikalinga periodiškai peržiūrėti ir prireikus atnaujinti.

Teisinės paslaugos

BDAR reikalavimams įgyvendinti teikiamos paslaugos

Eiga

 1. Asmens duomenų auditas

  Atliekamas Jūsų organizacijos asmens duomenų auditas (inventorizacija)

 2. Išoriniai ir vidaus dokumentai

  Peržiūrimi Jūsų išoriniai ir vidaus dokumentai

 3. BDAR atitikties dokumentai

  Parengiami būtinieji BDAR atitikties dokumentai

 4. BDAR mokymai

  Darbuotojai apmokomi asmens duomenų tvarkymo klausimais

 5. Tęstinės teisinės paslaugos

  Jei po BDAR projekto užsakomos mūsų tęstinės teisinės paslaugos už prenumeratoriaus mokestį, galite būti pridedamas BDAR dokumentų automatinis paruošimas

Asmens duomenų auditas ir kitos BDAR paslaugos

 • BDAR atitikties ekspertas ir atitikties projekto vadovas
 • Verslo proceso, projekto ar organizacijos lygmens tvarkomų duomenų identifikavimas (duomenų inventorizacija)
 • Tvarkomų asmens duomenų elementų sąrašo sudarymas
 • Asmens duomenų tvarkymo tikslų identifikavimas
 • Reikalavimų sąrašo parengimas
 • Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų analizė
 • BDAR atitikties lygio įvertinimas (BDAR auditas)
 • Tvarkomų asmens duomenų elementų sąrašo sudarymas
 • Rekomendacijų dėl priemonių, reikalingų BDAR 2016/679 įgyvendinimui, parengimas
 • Pasiūlymo dėl rekomenduojamų priemonių BDAR 2016/679 įgyvendinimui parengimas
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV)

Parengiami organizacijos vidaus dokumentai:

kt. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento dokumentai, kad būtų įgyvendinti BDAR reikalavimai ir VDAI rekomendacijos

BDAR reikalavimų įgyvendinimo paslaugų kainos

 • Konsultacija "BDAR reikalavimai"

  Konsultacija BDAR reikalavimų įgyvendinimo klausimu
 • 120už patarimą
 • Patarimas, kaip savarankiškai atlikti asmens duomenų inventorizaciją, PDAV, pasirengti BDAR dokumentus ir pan.
 • Gaukite šią konsultaciją nemokamai (vertė 120 EUR), užsakydami ją šioje svetainėje, paspaudę "užsakyti" ir tęsdami įvedę nuolaidos kodą "Teisinerizika2019"
 • Užsakyti
 • Mokymai "BDAR įvadinis instruktavimas"

  Kvalifikacijos kėlimas Jūsų darbuotojams BDAR srityje
 • 750už mokymus
 • Apmokysime Jūsų darbuotojus, kaip tinkamai tvarkyti asmens duomenis ir įgyvendinti BDAR procesus.
 • Tik šioje svetainėje užsakydami šią konsultaciją galite gauti su 20% nuolaida, paspaudę "užsakyti" ir tęsdami įvedę nuolaidos kodą "Mokymai2019"
 • Užsakyti

Patarimai BDAR reikalavimams įgyvendinti

Asmens duomenų apsauga
Duomenu apsaugos pareiguno itraukimas

Duomenų apsaugos pareigūno įtraukimas į veiklą: kaip tai užtikrinti

Asmens duomenų apsauga
BDAR mokymai 2022

BDAR mokymai 2022: naujausia praktika ir gairės Vidaus mokymai organizacijoms

Asmens duomenų apsauga
Allaw BDAR mokymai vadovams

Duomenų apsaugos pareigūnas: kokio reikia organizacijai Duomenų apsaugos pareigūnas kaip paslauga

Asmens duomenų apsauga
Kasmetiniai BDAR žinių atnaujinimo mokymai 2021 Juridicon

BDAR mokymai 2021: atnaujinta programa Vidaus mokymai organizacijoms

Asmens duomenų apsauga
BDAR mokymu programa

Ar Jūsų BDAR mokymų programa atitinka VDAI gaires? Vidaus mokymai organizacijoms

Asmens duomenų apsauga
Susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo - Allaw rekomenduoja

Susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo: kada tinkamas? Teisinė savitarna

Asmens duomenų apsauga
BDAR įgyvendinimo paslaugos nereikalingos

BDAR įgyvendinimo paslaugos nereikalingos – pasidarykite patys Teisinė savitarna

Asmens duomenų apsauga
BDAR duomenų apsaugos dokumentai

BDAR duomenų apsaugos dokumentai vykdant vaizdo stebėjimą transporto priemonėje Praktiniai iššūkiai ir jų įveikimas

Asmens duomenų apsauga
Duomenų apsaugos pareigūnas kaip paslauga

“Duomenų apsaugos pareigūnas kaip paslauga” – naujas Allaw pasiūlymas verslui Leidžia įmonėms sumažinti išlaidas duomenų apsaugai

BDAR atitikties projektas

Registruokitės konsultacijai

Jeigu kyla neaiškumų ar turite kitų pageidavimų, registruokitės konsultacijai

BDAR reikalavimai

Sužinokite, kokias paslaugas bendrai galime suteikti Jums tam, kad atitiktumėte BDAR reikalavimus: asmens duomenų auditas, BDAR auditas, išoriniai ir vidaus dokumentai ir kt.