Teisinės konsultacijos
Darbo teisės paslaugos

padeda užtikrinti atitiktį

Užtikrinami darbo teisės aktų reikalavimai

 • Darbuotojų įdarbinimo teisėtumas
 • Darbuotojų darbo teisėtumas
 • Darbuotojų atleidimo teisėtumas
 • Darbuotojų materialinė atsakomybė
 • Darbuotojų asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsauga
 • Lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų įgyvendinimas
 • Darbuotojų atstovavimo darbovietėje užtikrinimas
 • Tinkamo ir tvarkingo darbo organizavimas įmonėje
 • Racionalus darbo laiko naudojimas
 • Aukštos darbo kokybės ir efektyvumo siekimas ir
 • kt.

Darbo teisės reikalavimai

Kainos

Atitikties Darbo kodeksui ekspertas gali peržiūrėti Jūsų parengtus dokumentus ir pateikti savo pastabas bei pasiūlymus. Taip pat galime parengti naujus dokumentus Jūsų įmonei: tiek konkrečius dokumentus, tiek visą dokumentų paketą.

Registruokitės konsultacijai

Jeigu kyla neaiškumų ar turite kitų pageidavimų, registruokitės konsultacijai

Darbo teisės dokumentų rinkiniai

Teisinės konsultacijos

Darbo teisės dokumentų rinkinys (paketas) iki 10 darbuotojų turinčioms įmonėms

Teisinės konsultacijos

Darbo teisės dokumentų rinkinys (paketas) iki 20 darbuotojų turinčioms įmonėms

Teisinės konsultacijos

Darbo teisės dokumentų rinkinys (paketas) iki 50 darbuotojų turinčioms įmonėms

Teisinės konsultacijos

Darbo teisės dokumentų rinkinys (paketas) virš 50 darbuotojų turinčioms įmonėms

Atitiktis Darbo kodeksui

Sužinokite, kokias paslaugas bendrai galime suteikti Jums tam, kad atitiktumėte Darbo kodekso reikalavimus ir valdytumėte personalo rizikas: parengiame visus dokumentus, kurie būtini pagal Darbo kodeksą Jūsų įmonei, suteikiame susijusias konsultacijas, teikiame papildomas paslaugas personalo rizikoms valdyti