1. Atsakote į klausimus

Atsakote į kelis lengvus klausimus per mažiau nei 6 min

2. Užsakote dokumentus

Užsakote dokumentų paketą arba atskirus dokumentus

3. Gaunate atliktą užsakymą

Gaunate parengtus dokumentus

padeda užtikrinti atitiktį

Užtikrinami darbo teisės aktų reikalavimai

 • Darbuotojų įdarbinimo teisėtumas
 • Darbuotojų darbo teisėtumas
 • Darbuotojų atleidimo teisėtumas
 • Darbuotojų materialinė atsakomybė
 • Darbuotojų asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsauga
 • Lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų įgyvendinimas
 • Darbuotojų atstovavimo darbovietėje užtikrinimas
 • Tinkamo ir tvarkingo darbo organizavimas įmonėje
 • Racionalus darbo laiko naudojimas
 • Aukštos darbo kokybės ir efektyvumo siekimas ir
 • kt.

 • Rengiami ir peržiūrimi personalo (darbo) dokumentai:

Kainos

Galime peržiūrėti Jūsų parengtus dokumentus ir pateikti savo pastabas bei pasiūlymus. Taip pat galime parengti naujus dokumentus Jūsų įmonei: tiek konkrečius dokumentus, tiek visą dokumentų paketą.

Registruokitės konsultacijai

Jeigu kyla neaiškumų ar turite kitų pageidavimų, registruokitės konsultacijai

Atitiktis pagal naująjį Darbo kodeksą

Parengiame visus dokumentus, kurie būtini pagal naująjį Darbo kodeksą Jūsų įmonei, suteikiame susijusias konsultacijas, teikiame papildomas paslaugas personalo rizikoms valdyti

Teisinė kompetencija