Back to the top

Darbo tvarkos taisyklės 2021

Darbo tvarkos taisyklės 2021

bendrąją tvarką darbovietėje apibrėžiantis bendrovės vidaus (lokalinis) teisės aktas, tvirtinamas darbdavio suderinus su darbuotojų atstovais. Darbo tvarkos taisyklės 2021 versija ne tik apibrėžia bendrovės darbuotojų elgesio principus, bendrąsias pareigas, užtikrina gerą darbo kokybę, darbo drausmę, padeda didinti darbo našumą ir efektyvumą bei reguliuoja kitus su darbo tvarka susijusius klausimus. Jose įtrauktos atitiktį BDAR ir Pranešėjų apsaugos įstatymui, taip pat korupcijos prevenciją ir kontrolę užtikrinančios nuostatos.
Darbdavys privalo tinkamai organizuoti darbą užtikrindamas, kad darbuotojai tiksliai žinotų savo pareigas, jų atlikimo tvarką. Remiantis DK 42 str. 4 d. darbdavys turi pareigą būti nustatęs darbo tvarką ir pasirašytinai supažindinti su ja darbuotojus.

Įmonės poreikiams pritaikytas vidaus teisės aktas „Darbo tvarkos taisyklės 2021“ įeina į paslaugą „Įmonės teisininkas Allaw“.

Darbo tvarkos taisyklės 2021 (klientams)
© 2021 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.