<a href=Teisinės paslaugos verslui">

užtikrina konkurencinį pranašumą

Sureguliuojami informacijos apsaugos etapai

  • konfidencialios informacijos naudojimas
  • konfidencialios informacijos perdavimas
  • konfidencialios informacijos apsauga
  • konfidencialios informacijos įslaptinimas bei išslaptinimas

Naujasis Darbo kodeksas numato, kad tarp darbo sutarties šalių gali būti pasirašomas susitarimas dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo. Pagal jį šalys sulygsta dėl to, kad darbuotojas, kol galioja darbo sutartis ir jai pasibaigus laikysis konfidencialumo pareigos. Galime parengti tokį susitarimą.

Tačiau vien tokio susitarimo pasirašymas įmonės konfidencialios informacijos neapsaugos. Įmonės komercinės paslaptys ir kita konfidenciali informacija turi būti apsaugoma kompleksiškai.

Kainos

Galime peržiūrėti Jūsų parengtus dokumentus ir pateikti savo pastabas bei pasiūlymus. Taip pat galime parengti naujus dokumentus Jūsų įmonei: tiek konkretų dokumentą, tiek visą dokumentų rinkinį. Jeigu šių dokumentų rengiate daug per mėnesį ir aktualus automatinis dokumentų paruošimas, rašykite mums.

asmens duomenu apsauga - pasiruosimas - zingsniai

Dokumentų rinkinys „Konfidencialios informacijos apsauga iki 20 darbuotojų turinčioms įmonėms”

asmens duomenu apsauga - pasiruosimas - zingsniai

Dokumentų rinkinys „Konfidencialios informacijos apsauga virš 20 darbuotojų įmonėms”

Teisinės konsultacijos

Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi aprašas

Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos apsauga

Sužinokite, kokias paslaugas bendrai galime suteikti Jums tam, kad apsaugotumėte komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją: rizikų nustatymas ir vertinimas, informacijos apsaugos dokumentų parengimas, mokymai