1. Atsakote į klausimus

Atsakote į kelis lengvus klausimus per mažiau nei 9 min

2. Užsakote paslaugą

Užsakote dokumentų paketą arba atskirus dokumentus

3. Gaunate atliktą užsakymą

Gaunate parengtus dokumentus

užtikrina konkurencinį pranašumą

Sureguliuojami informacijos apsaugos etapai

  • konfidencialios informacijos naudojimas
  • konfidencialios informacijos perdavimas
  • konfidencialios informacijos apsauga
  • konfidencialios informacijos įslaptinimas bei išslaptinimas

Kainos

Galime peržiūrėti Jūsų parengtus dokumentus ir pateikti savo pastabas bei pasiūlymus. Taip pat galime parengti naujus dokumentus Jūsų įmonei: tiek konkrečius dokumentus, tiek visą dokumentų paketą.

  • Dokumento peržiūra

    Konkretaus Jūsų dokumento peržiūra
  • nuo 32už dokumentą
  • Pasirinkti planą

Naujasis Darbo kodeksas numato, kad tarp darbo sutarties šalių gali būti pasirašomas susitarimas dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo. Pagal jį šalys sulygsta dėl to, kad darbuotojas, kol galioja darbo sutartis ir jai pasibaigus laikysis konfidencialumo pareigos. Galime parengti tokį susitarimą.

Tačiau vien tokio susitarimo pasirašymas įmonės konfidencialios informacijos neapsaugos. Įmonės komercinės paslaptys ir kita konfidenciali informacija turi būti apsaugoma kompleksiškai.

Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos apsauga

Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos apsauga įmonėje: tiek kompleksinė, tiek įforminant atskirais dokumentais