Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai: kaip užtikrinama atitiktis pagal juos?

Lietuvoje 2019 metai prasidėjo mokestinėmis reformomis – įsigaliojo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo, LR pensijų socialinio draudimo įstatymo, LR mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) pakeitimai. Daugiausia dėmesio visuomenėje sulaukusios reformos – socialinio draudimo įmokų perskirstymas, privaloma pensijų kaupimo sistema. Tačiau ne ką mažiau svarbesni pakeitimai įsigaliojo MAĮ 401 straipsniu. Įstatymų leidėjas įtvirtino naują mokesčių mokėtojų kategoriją – minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus atitinkantis subjektas. Kokie tie minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai? Ir ką reiškia atitiktis minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams? Ar atitikčiai užtikrinti pakaks nedaryti teisės pažeidimų? Ir kokią realią įtaką tokie pakeitimai turės verslui?

Kodėl atsirado minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai?

Pareiga mokėti mokesčius teismų praktikoje pripažįstama konstitucine pareiga[1]. Konstitucijos 127 straipsnis įtvirtina, kad „Valstybės biudžeto pajamos formuojamos iš mokesčių, <…>“, o ir ne paslaptis, kad mokesčiai sudaro didžiąją valstybės biudžeto dalį.

Pažymėtina, kad tik mokant mokesčius valstybė gali tinkamai funkcionuoti, užtikrinti finansų sistemos stabilumą. Patikimo mokesčių mokėtojo sąvokos įvedimas yra šios konstitucinės nuostatos vykdymo priemonė. Nustatant minimalius kriterijus patikimam mokesčių mokėtojui, įstatymų leidėjas siekia atkreipti dėmesį ir pažymėti, jog ši mokesčių mokėtojų pareiga yra esminė ir už jos netinkamą vykdymą kils neigiamos pasekmės.

Teisinerizika.lt

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) nurodo, kad iki šiol mokesčių administratoriui nebuvo įtvirtinta galimybė diferencijuoti mokesčių mokėtojus pagal tai, kaip jie vykdo mokestines prievoles, kadangi Lietuvos mokesčių teisė to nenumatė[2]. Dabartinis reguliavimas numato mokesčių mokėtojų skirstymą į patikimus ir nepatikimus. Šio skirstymo išdava – mokesčių mokėtojams, neatitinkantiems bent vieno iš minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, bus taikomi apribojimai. Taigi, mokesčių rizika kelia verslui teisinę riziką. VMI taip pat nurodo, kad apribojimų sąrašas nepatikimiems mokesčių mokėtojams startuoja tik su 4 apribojimais, tačiau ateityje esant „įstatymų leidėjo valiai“ šis sąrašas gali būti plečiamas.

Taip pat Lietuva nėra pirmoji šalis įsivedusi tokį reguliavimą. 2016 m. sausio 1 d. Vengrijoje priimti pakeitimai, kuriais taip pat įtvirtinti patikimų ir nepatikimų mokesčių mokėtojų kriterijai. Tiek pačių kriterijų Vengrijoje nustatyta daugiau nei Lietuvoje, o taip pat ir pasekmės apima platesnį ratą.

Bendrai Lietuvoje šiuo metu visose srityse siekiama skaidrumo: antikorupcinės programos (medicinos įstaigose, policijoje), mokestinio „šešėlio“ mažinimas (naujais pakeitimais siekiama ištraukti mokesčių iš „šešėlio“), naujai priimtas LR pranešėjų apsaugos įstatymas, internete pasirodė įstaigoms skirti vidiniai kanalai, kaip antai Legal24.lt (saugomi pranešėjai ir taip skatinama pranešinėti apie pažeidimus). Todėl įtvirtinti minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai šioje valstybės politikos stadijoje neturėtų stebinti.

Reguliavimo subjektai – tiek fiziniai tiek juridiniai asmenys

[1] Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. birželio 13 d. sprendimas byloje Nr. eA-1007-556/2018.

[2] https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/mokesciu-administravimo-istatymo-pakeiti

Prieiga į visą publikaciją pateikiama tik Juridicon klientams, pasirinkusiems paslaugų planą
Naujienos Teisininko patarimai