Back to the top

Susitarimas dėl nekonkuravimo

Susitarimas dėl nekonkuravimo

su darbuotoju pasirašomas susitarimas dėl nekonkuravimo, pagal kurį Darbuotojas įsipareigoja atlikdamas darbo funkcijas Bendrovėje ir tam tikrą terminą  nuo darbo Bendrovėje pabaigos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nekonkuruoti su Darbdaviu be aiškaus išankstinio Darbdavio sutikimo raštu.

Susitarime turi būti apibrėžiama draudžiama darbuotojui darbo ar profesinė veikla (kas konkrečiai draudžiama, kokia teritorija) ir darbuotojo atsakomybė.

 

© 2021 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.