Back to the top

Konfidencialios informacijos naudojimo tvarka

Konfidencialios informacijos naudojimo aprašas

dokumentas, kuriuos nustatomas informacijos, kuri laikoma komercine paslaptimi, sąrašas, kitos konfidencialios informacijos sąrašas, konfidencialumo laikymosi reikalavimai, konfidencialios informacijos naudojimo tvarka, perdavimas, apsauga, įslaptinimas bei išslaptinimas.

© 2023 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.