bdar (gdpr)

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo dokumentai: rinkinys iki 20 darbuotojų įmonei

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

BDAR-Atitikties-Radaras - asmens duomenų apsaugos reglamento paslaugos

BDAR atitikties lygio įvertinimas

Duomenų subjekto sutikimas

BDAR sutarčių peržiūros registras

asmens duomenu apsauga - pasiruosimas - zingsniai

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo politikos bei jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) priemonė

Teisiniai dokumentai

Tiekėjo atitikties BDAR vertinimo procedūros aprašas