Darbuotojų asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo politikos bei jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

nuo €200.00

Konfigūruoti

Spauskite „Konfigūruoti“ ir pagal Jūsų atsakymus į klausimus bei papildomus pageidavimus pritaikytas Darbuotojų asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo politikos bei jos įgyvendinimo tvarkos aprašas bus pateiktas Jums el. paštu. Šis aprašas:

  • atitinka LR Darbo kodekso reikalavimus
  • atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus
  • atitinka Jūsų įmonės dydį, veiklos pobūdį ir kitą specifiką
  • atitinka gerąją praktiką šioje srityje
  • nuolatos atnaujinamas

Žr. daugiau informacijos žemiau.

 



Aprašymas

Juridicon ekspertų parengtas aprašas.

Turinys

PDF

Versijų koregavimo žurnalas

V 2.2 2018-11-26

Papildyta pagal Valstybinės duomenų inspekcijos gaires „Tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gairės asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams (2018 m.)

V 2.1 2018-09-14

Papildyta ir atnaujinta, atsižvelgiant į Valstybinės duomenų inspekcijos „Rekomendacija smulkiajam ir vidutiniam verslui dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo (2018 m.)“.

V 2.0 2017-12-21

  • Iš esmės papildyta naujais skyriais ir nuostatomis
  • pakoreguoti netikslumai

V 1.0 2017-10-06

Pagal naujojo Darbo kodekso reikalavimus ir gerąją praktiką parengta pradinė politikos versija