BDAR vidaus mokymai

Nuo €600.00

Užsakyti

BDAR vidaus mokymai organizacijoms. Žr. žemiau “Turinys” dėl įeinančių dokumentų.

Spauskite “Užsakyti” ir rezervuokite laiką BDAR mokymams savo organizacijos darbuotojams. Programa – įvadinis instruktavimas. Trukmė: viso 4 akademinės valandos. Dalyvių skaičius: iki 20 dalyvių. Formatas: gyvai. Vieta: Vilniaus m. (esant pageidavimui, galime pateikti individualų pasiūlymą). Šie mokymai apima temas:

 • Teisės aktai, reguliuojantys asmens duomenų tvarkymą
 • Pagrindinės sąvokos
 • Pagrindiniai reikalavimai teisėtam asmens duomenų tvarkymui
 • Duomenų subjekto teisės
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
 • Duomenų tvarkymo veiklos įrašai
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV)
 • Organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimai
 • Tiesioginė rinkodara ir BDAR
 • Asmens duomenų perdavimas


Aprašymas

BDAR vidaus mokymai

Tikslas

BDAR vidaus mokymai skirti supažindinti mokymų dalyvius su pagrindinėmis asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos nuostatomis bei naujų procesų, skirtų užtikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, praktiniu įgyvendinimu.

Nauda

Mokymų dalyviai įgis žinių apie asmens duomenų tvarkymui keliamus reikalavimus bei atsakomybes, kas prisideda prie tinkamo organizacinių ir techninių saugumo priemonių įgyvendinimo ir prevencijos dėl netyčinio duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.

Turinys

PDF

Versijų koregavimo žurnalas