Asmens duomenų tvarkymo dokumentai: rinkinys iki 20 darbuotojų įmonei

Nuo €800.00

Konfigūruoti

Asmens duomenų tvarkymo dokumentai: rinkinys iki 20 darbuotojų turinčiai įmonei. BDAR atitikčiai pademonstruoti ir efektyviam asmens duomenų tvarkymui. Žr. žemiau dėl įeinančių dokumentų.

Spauskite „Konfigūruoti“, sukonfigūruokite visus rinkinyje esančius dokumentus po vieną pagal savo pageidavimus, jeigu reikia, pasirinkite papildomas paslaugas.  Galutinė kaina bus apskaičiuota, priklausomai nuo Jūsų pasirinkimų. Pagal Jūsų pageidavimus bei pateiktą informaciją pritaikytus dokumentus persiųsime Jums el. paštu. Šie dokumentai:

  • atitinka Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą
  • atitinka Jūsų įmonės dydį, veiklos pobūdį ir kitą specifiką
  • atitinka LR teisės aktus
  • atitinka gerąją praktiką šioje srityje
  • nuolatos atnaujinami


Aprašymas

Juridicon ekspertų sudarytas rinkinys iki 20 darbuotojų turinčiai įmonei: Asmens duomenų tvarkymo dokumentai. V 2.3

Turinys

Pagal Jūsų atsakytus klausimus, atliktą duomenų inventorizaciją ir pateiktą kitą informaciją parengiami šie dokumentai:

– Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
– Asmens duomenų saugumo politika
– Duomenų subjektų sutikimai
– Duomenų subjektų sutikimų valdymo tvarka
– Sutarčių su duomenų tvarkytojais pakeitimai
– Darbo (personalo) dokumentacijos pakeitimai ir papildymai
– Svetainės privatumo politika

Papildomi dokumentai poreikį gali būti užsakomi atskirai (pvz. Pranešimo apie pažeidimą tvarka, Duomenų tvarkymo veiklos įrašų saugojimo tvarka ir kt.)

PDF

Versijų koregavimo žurnalas

V 1.0 2018-01-24

Sudarytas rinkinys

V 1.1 2018-09-14

Papildyta ir atnaujinta, atsižvelgiant į Valstybinės duomenų inspekcijos „Rekomendacija smulkiajam ir vidutiniam verslui dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo (2018 m.)“.

V 1.2 2018-11-26

Papildyta pagal Valstybinės duomenų inspekcijos gaires „Tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gairės asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams (2018 m.)

V 2.0 2020-07-02

Atnaujinta pagal atnaujintas gaires dėl asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo (2020-06-22) https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/atnaujintos-gaires-del-asmens-duomenu-saugumo-priemoniu-ir-rizikos-ivertinimo

V 2.1 2020-11-17

Atnaujinta pagal „Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gaires“ https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-parenge-prasymu-del-asmens-duomenu-teikimo-vertinimo-gaires

V 2.2 2020-12-22

Atnaujinta pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtas gaires dėl pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-parenge-gaires-del-pritaikytosios-ir-standartizuotosios-duomenu-apsaugos

V 2.3 2020-12-30

Atnaujinta pagal Standartinių sutarčių sąlygų tarp duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo pavyzdinę formą, pateiktą viešosioms konsultacijoms.

Jums taip pat gali patikti…

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės