Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

nuo €410.00

Konfigūruoti

Spauskite „Konfigūruoti“ ir pagal Jūsų atsakymus į klausimus bei papildomus pageidavimus pritaikytos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės bus pateiktos Jums el. paštu. Ši forma:

  • atitinka Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą
  • atitinka Jūsų įmonės dydį, veiklos pobūdį ir kitą specifiką
  • atitinka LR teisės aktus
  • atitinka gerąją praktiką šioje srityje
  • nuolatos atnaujinama


Aprašymas

Juridicon ekspertų Jūsų įmonei pritaikytos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Turinys

PDF

Versijų koregavimo žurnalas

V 1.0 2018-01-17

Parengta pradinė taisyklių aprašo versija

V 1.1 2018-09-14

Papildyta ir atnaujinta, atsižvelgiant į Valstybinės duomenų inspekcijos “Rekomendacija smulkiajam ir vidutiniam verslui dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo (2018 m.)”.

V 1.2 2018-11-26

Papildyta pagal Valstybinės duomenų inspekcijos gaires “Tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gairės asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams (2018 m.)

V 2.0 2020-07-02

Atnaujinta pagal atnaujintas gaires dėl asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo (2020-06-22) https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/atnaujintos-gaires-del-asmens-duomenu-saugumo-priemoniu-ir-rizikos-ivertinimo

V 2.1 2020-11-17

Atnaujinta pagal „Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gaires“ https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-parenge-prasymu-del-asmens-duomenu-teikimo-vertinimo-gaires

V 2.2 2020-12-22

Atnaujinta pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtas gaires dėl pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-parenge-gaires-del-pritaikytosios-ir-standartizuotosios-duomenu-apsaugos

V 2.3 2020-12-30

Atnaujinta pagal Standartinių sutarčių sąlygų tarp duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo pavyzdinę formą, pateiktą viešosioms konsultacijoms.