Nekonkuravimo susitarimas

nuo €90.00

Konfigūruoti

Spauskite „Konfigūruoti“ ir pagal Jūsų toliau pasirinktus pageidavimus bei Jūsų įmonės dydį bei veiklos specifiką parengtas Nekonkuravimo susitarimas bus atsiųstas el. paštu. Ši forma:

  • padeda išvengti finansinės rizikos (dėl į darbuotoją investuotų lėšų praradimo šiam išėjus dirbti pas konkurentą ar įsteigus konkuruojančią įmonę)
  • padeda išvengti komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos atskleidimo rizikos (kai išsinešama informacija apie buvusio darbdavio veiklą, know-how, klientų sąrašai, kainų nustatymo metodika, kita konfidenciali informacija, kurios atskleidimas ar panaudojimas prieš įmonę būtų ne tik žalingas buvusiam darbdaviui, bet ir nesąžiningas)
  • neleidžia Darbuotojui nepagrįstai praturtėti Bendrovės sąskaita, o Bendrovei patirti aiškių ir pagrįstų Darbuotojo mokymo, ugdymo, žinių ir darbo metodų arba know – how suteikimo bei atskleidimo, įgūdžių vystymo ir tobulinimo kainos dydžio nuostolių
  • apsaugo nuo nepagrįsto konkuruojančios bendrovės padėties pagerinimo
  • užtikrina, kad darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas Bendrovėje ir 6 (šešis) mėnesius nuo darbo Bendrovėje pabaigos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nekonkuruotų su Darbdaviu be aiškaus išankstinio Darbdavio sutikimo raštu
  • užtikrina, kad darbuotojas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, individualiai ar kolektyviai, kitų asmenų pavedimu ar bendradarbiaudamas su jais neatliktų jokių veiksmų, prieštaraujančių ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams
  • kt.


Aprašymas

Juridicon ekspertų parengtas tipinis Nekonkuravimo susitarimas, pasirašymui su darbuotoju.

PDF

Turinys

Versijų koregavimo žurnalas

V 1.0 2017-09-12

Pagal naujojo Darbo kodekso reikalavimus ir gerąją praktiką parengta pradinė susitarimo versija