Paslaugų sutartis su freelancer

Tik klientams nuo €120.00

  Kaip tapti klientu

Spauskite „Generuoti“ ir pagal Jūsų pageidavimus bei pateiktą informaciją pritaikyta paslaugų sutartis su freelanceriu bus persiųsta Jums el. paštu. Šioje formoje apimama:

  • mišrus užmokestis už paslaugas
  • apsauga nuo mokestinių rizikų
  • komercinių paslapčių apsauga
  • kt.

Žr. daugiau informacijos žemiau.Aprašymas

Paslaugų sutartis su freelanceriais

 

Versijų koregavimo žurnalas

v.1.0. 2019-04-10

Parengtas naujas paslaugų sutarties pavyzdys