Jungtinės veiklos sutartis

nuo €120.00

Konfigūruoti

Spauskite „Konfigūruoti“ ir pagal Jūsų pageidavimus bei pateiktą informaciją Jungtinės veiklos sutartis bus pritaikyta Jūsų bendradarbiavimui. Ši forma numato:

  • koks ir kokio dydžio bus partnerių indėliai (pinigais, įnašu natūra, žmogiškaisiais ištekliais, suteiktu naudotis turtu, patirtimi ir pan.)
  • kaip bus pasidalijamos projekto veiklos sritys (kas vykdys pirkimus, kaip bus organizuojamas projekto valdymas, įgyvendinimo priežiūra, t.y. kaip ir kokia apimtimi tai vykdys abu partneriai, kaip jie koordinuos savo veiksmus bei kas bus atsakingas už bendro turto apskaitą, kas tvarkys bendrus partnerių reikalus
  • kokia atsakomybė, jei vienas iš partnerių ketina pasitraukti iš projekto arba nevykdo savo įsipareigojimų, kaip partneris (-iai), kaip negalintis vykdyti projekto veiklos srities užtikrins tokios veiklos srities tęstinumą, kaip būtų įgyvendinamas projektas pasitraukus vienam iš partnerių, kokios sankcijos; ir
  • kt.

Žr. daugiau informacijos žemiau.Aprašymas

Juridicon ekspertų parengta sutarties forma