Teisinė atitiktis

Rezultatų: 9

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo dokumentai: rinkinys iki 20 darbuotojų įmonei

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto sutikimas

BDAR sutarčių peržiūros registras

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) priemonė

Teisiniai dokumentai

Tiekėjo atitikties BDAR vertinimo procedūros aprašas