Teisinė atitiktis

Showing all 9 results

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo dokumentai: rinkinys iki 20 darbuotojų įmonei

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) priemonė

Teisiniai dokumentai

Tiekėjo atitikties BDAR vertinimo procedūros aprašas