Įmonės restruktūrizavimas šiuo metu yra kaip niekada aktuali alternatyva Lietuvos įmonėms. Pagal JANĮ suformuluotą juridinio asmens nemokumo apibrėžimą, t.y. kai įmonė laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba jos įsipareigojimai viršija turto vertę, didelė dalis įmonių balansuoja ant nemokumo ribos ir turi imtis skubių priemonių tokioms aplinkybėms pašalinti – ieškoti papildomo finansavimo ar elgtis griežtai pagal įstatymo nustatytą modelį. Tai reiškia, kad valdymo organai turi inicijuoti įmonės nemokumą, skelbdami restruktūrizavimą arba bankrotą. Nieko nedarymas ar gerokai pavėluotas darymas veda prie nuostolių kreditoriams atlyginimo iš asmeninio turto.

Dabartinis restruktūrizavimo proceso modelis geras tuo, kad jis leidžia užbėgti bankrotui už akių, susistabdyti savo prievoles, gauti laikiną apsaugą nuo kreditorių, įvertinti tolesnes finansines galimybes ir toliau vykdyti veiklą pagal 4 metų reorganizavimo plane numatytas gaires.

Juk nenorėtume, kad paskelbus įmonės bankrotą, nemokumo administratorius narstytų po kaulelį visus įmonės sandorius už ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį, reikalautų teikti paaiškinimus dėl kiekvieno įmonės didesnio pavedimo ar netinkamo įmonės turto naudojimo ir teiktų ieškinius valdymo organų nariams dėl nuostolių atlyginimo iš asmeninio turto.

Todėl šiuo sunkiu laikotarpiu, atlikus poveikio verslo veiklai vertinimą ar tiesiog matant, kad įmonė patiria laikinus sunkumus, o kreditorių spaudimas darosi nepakeliamas ir nekontroliuojamas, teisingas sprendimas būtų įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimas.

Įmonės restruktūrizavimas – verslo transformavimas

Pasinaudoti Juridinių asmenų nemokumo įstatyme (toliau – „JANĮ“) nustatytomis galimybėmis paskelbti įmonei restruktūrizavimą, t.y. transformuoti verslą, siekiant pagerinti įmonės finansinę padėtį ir atsiskaityti su kreditoriais, kas būtų alternatyva bankrotui.

Įmonės restruktūrizavimas – mokumo atkūrimui

Jeigu įmonė dar yra gyvybinga, t.y. jei tęsia veiklą ir veiklos vykdymas leis vykdyti įmonės prievoles ateityje, tai įmonės restruktūrizavimas leistų įmonei apsaugoti turtą nuo išieškojimų ar kreditorių puldinėjimų, įgalintų sustabdyti jos prievolių vykdymą ir baudų bei delspinigių skaičiavimą už prievolių nevykdymą. Tokių priemonių visuma suteiktų galimybę įmonei tartis su kreditoriais dėl skolų atidėjimo ir atkurti mokumą.

Už įmonės nemokumo (restruktūrizavimo ar bankroto) proceso inicijavimą yra atsakingas vadovas. Įmonės vadovas privalo asmeniškai atlyginti žalą, jei laiku neinicijavo nemokumo proceso ir jam gali būti uždrausta eiti vadovo pareigas nuo 1 iki 5 metų, todėl įmonės restruktūrizavimo paskelbimas tinkamu laiku, apsaugo vadovus nuo kreditorių ieškinių ir galimybių prisiteisti iš asmeninio turto.

Kokios priežastys lemia įmonių restruktūrizavimą?

Pagal JANĮ, nemokumą procesą turi teisę inicijuoti įmonės vadovas, jeigu įmonė turi finansinių sunkumų: įmonė yra nemoki arba per artimiausius 3 mėnesius taps nemoki. Nemokumą procesą turi teisę inicijuoti ir kreditorius, kuriam suėjo prievolės įvykdymo terminas.

Nemokumą procesą privalo inicijuoti įmonės vadovas, jeigu įmonė yra nemoki: įmonė laiku negali vykdyti turtinių prievolių (likvidumo testas) arba jos įsipareigojimai viršija turto vertę (balanso testas).

Kokie alternatyvūs problemos sprendimo būdai ir kuo įmonių restruktūrizavimas yra geriau?

Įmonės restruktūrizavimas turi neabejotinų pranašumų prieš bankrotą. Jeigu yra patvirtintas reorganizavimo planas, visi kreditoriai privalo laikytis jame nustatytos prievolių vykdymo tvarkos ir negali reikalauti anksčiau už kitus kreditorius patenkinti savo reikalavimus. Be to, kreditoriai turi teikti priemones ir pagalbą restruktūrizuojamai įmonei, dėl kurių buvo susitarta restruktūrizavimo plane.

Dar vienas svarbus restruktūrizavimo pranašumas yra tas, kad įmonei ir toliau lieka vadovauti jos valdymo organai, kurie atsako už restruktūrizavimo plano įgyvendinimą, tik jų veiklą gali prižiūrėti nemokumo administratorius.

Bankroto procese faktiškai yra labai mažai galimybių pereiti į restruktūrizavimą ar atstatyti įmonės mokumą. Bankroto procese įmonės valdymo organai nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos netenka savo įgaliojimų ir jų teises ir pareigas bankroto proceso metu įgyvendina nemokumo administratorius. Reikia pažymėti, kad iškėlus bankroto bylą, nemokumo administratorius patikrina juridinio asmens sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir kreipiasi į teismą, jeigu mato, kad buvo sudaryti sandoriai, pažeidžiantys kreditorių teises, sudaryti ne rinkos kainomis ar vedę prie tyčinio bankroto.

Restruktūrizavimo bylą gali kelti ir įmonės kreditoriai, tačiau tikimybė, kad jie tokią bylą iškeltų, yra gana menka, nes jie nežino kitų įmonės kreditorių, tikrosios įmonės finansinės būklės ar jos veiklos tęstinumo galimybių. Todėl tikėtina, kad kreditoriai eitų paprastesniu keliu ir keltų įmonei bankroto bylą.

Kokia atsakomybė įmonei / asmeninė atsakomybė vadovui nesprendžiant šios problemos?

Kaip jau minėjome, įmonės vadovas privalo asmeniškai atlyginti žalą, jei laiku neinicijavo nemokumo proceso ir jam gali būti uždrausta eiti vadovo pareigas nuo 1 iki 5 metų. Tuo tarpu įmonė praranda galimybę atkurti mokumą ir, atsiskaičiusi su kreditoriais, toliau vykdyti numatytą veiklą.

Kodėl Teisinerizika.lt?

Įmonės restruktūrizavimas, kurį siūlo Teisinerizika.lt tai ne vien teisinės paslaugos. Jis apima ne tik teisinių dokumentų rengimą ir atstovavimą teismuose, bet ir profesionalų rizikų įvertinimą, finansų specialistų paslaugas, kurie gali parengti restruktūrizavimo plano finansinę dalį, numatyti pinigų srautus, finansavimo šaltinius ir atsiskaitymo su kreditoriais etapus bei priemones.

Ar norite nemokamai pasitikrinti, ar viską esate atlikę, kad užtikrintumėte savo verslo veiklos tęstinumą?

6 min. trukmės klausimynas, apimantis gerąja praktika paremtus svarbiausius aspektus

Rizikų eksperto patarimai Teisinės paslaugos Teisininko patarimai