Teisinės paslaugos nuotoliniu būdu (internetu) šiandien teikiamos tiek verslui, tiek privatiems asmenims. Tai padeda užtikrinti geresnį teisinių paslaugų prieinamumą, ypač tose vietovėse, kur trūksta teisininkų. Tačiau iš praktikos žinoma, kad toks paslaugų teikimo būdas, kaip ir nuotolinis darbas apskritai, kelia eilę iššūkių užsakovams. Ypač kalbant apie sudėtingesnius, komandinio darbo reikalaujančius pavedimus, kai nepakanka vien įmonės teisininko. Todėl, prieš užsakant paslaugas iš nuotolinių teisinių paslaugų teikėjų, pirmiausia pravartu įvertinti numatomo pateikti pavedimo pobūdį ir galimybę jį išspręsti nuotoliniu būdu. Ir galbūt pasirinkti savo biurą turintį teisinių paslaugų teikėją.

1. Bendruomenės trūkumas ir vertybių skirtumai

Netradicinių teisinių paslaugų įmonių atstovai, teikiantys teisines paslaugas nuotoliniu būdu neturi biuro, komandos draugus geriausiu atveju jie mato pokalbiuose ar periodiniuose vaizdo skambučiuose. Pastebėta, kad tai  neleidžia jiems išsiugdyti griežtos darbo disciplinos ir sukurti stiprios komandos. Įgyvendinant tam tikrus teisinius projektus yra būtinas bendradarbiavimas akis į akį, tačiau nuotoliniu būdu teikiantys teisines paslaugas jo neturi, jiems sunkiau yra jaustis darnia komanda. Darbą apsunkina ir vertybių, požiūrių į klientą, jam teikiamo darbo kokybę, rezultatą skirtumai. Todėl svarbu, kad teisinių paslaugų teikėjo komandos narius vienytų bendros paslaugų teikimui reikalingos vertybės.

2. Sudėtinga komunikacija arba jos nebuvimas

Teisinės paslaugos nuotoliniu būdu yra susijusios su didesniais koordinavimo kaštais. Kai užduotis reikalauja komandinio darbo, padidėja jos kaštai dėl būtinybės koordinuoti komandos darbą. Kalbant apie nuotolinį darbą, koordinavimo kaštai dar labiau padidėja. Komandiniam darbui nepakanka bendravimo, reikia ir bendradarbiavimo: tiek kartu sprendžiant kliento klausimą, tiek rengiant teisinius dokumentus. Tradicinės priemonės, kaip el. paštas, komunikaciją tarp komandos narių, ypač kai pavedimas tęsiasi ilgesnį laiko tarpą, padaro sudėtinga. Todėl svarbu, kad teisinių paslaugų teikėjas investuotų į komunikavimo struktūras ir užtikrintų savo komandai galimybę veiksmingai komunikuoti, suteikdamas reikiamas projektų vadybos priemones bei technologijas.

3. Žemas patikimumas ir išlaikymas

Nuotoliniai paslaugų teikėjai linkę į darbą žiūrėti kaip į atspirties tašką ar kelio tašką pakeliui į kažką didesnio. Ir kadangi komandos dvasią sunkiau išsiugdyti, tokie paslaugų teikėjai nejaučia kaltės, palikdami neužbaigtą darbą ir pereidami  prie naujų galimybių.  Todėl svarbu, kad paslaugų teikėjas prisiimtų atsakomybę už pavedimo įvykdymą, apmokytų nuotoliniu būdu dirbančius savo komandos narius ir padėtų jiems greitai integruotis į paslaugų teikimą.

4. Sunku valdyti ir išlaikyti atskaitomybę

Teisinės paslaugos nuotoliniu būdu susiduria ir su eile vadybos problemų. Vadovaujant nuotolinei komandai reikia daugiau laiko ir pastangų. Be to, lengva pamiršti ir ignoruoti nuotolinius darbuotojus, o įvertinti jų produktyvumą gali būti sunkiau. Taip pat labai sunku išlaikyti nuotolinę komandą atskaitingą. Nuotolinėms komandoms reikia daugiau mikrotvarkos, kad būtų užtikrintas teisingas kelias. Todėl svarbu, kad įmonėje būtų atribotos atsakomybės, kad paslaugų teikėjas propaguotų skaidrumo kultūrą, kuri leistų sekti, kaip priimami kliento pavedimai, kaip jie vykdomi ir kokie rezultatai pateikiami.

5. Nuotoliniai darbuotojai yra mažiau produktyvūs

Darbas iš namų, viešbučio ar kavinės yra susijęs su išoriniais trukdžiais. Dėl to nuotoliniai darbuotojai yra mažiau produktyvūs, nei dirbantys biure. Tas pats galioja ir teisinių paslaugų teikėjams. Todėl teisinio klausimo sprendimas ar didesnės apimties teisinio projekto įgyvendinimas nuotoliniu būdu komandai gali užtrukti ilgiau, nei ji dirbtų viename biure. Šią problemą padeda išspręsti teisinių paslaugų platforma, kuria savo komandos nariams gali suteikti teisinių paslaugų teikėjas bendram komandos darbui ir bendradarbiavimui su klientams.

6. Nuotolinis darbas susijęs su saugos rizika

Nuotolinis darbas apskritai kelia saugos riziką. Kalbant apie teisines paslaugas nuotoliniu būdu, šis klausimas įgyja dar rimtesnį pobūdį. Ar visi paslaugų teikėjo komandos nariai užtikrins informacijos ir duomenų saugą? Ar teisininkui dirbant kavinėje ar kitur kliento informacija nebus matoma pašaliniams asmenims? Ar kliento dokumentai, su kuriais dirbo teisininkas neliks išsaugoti jo asmeniniame kompiuteryje? Kas tai užtikrins? Todėl svarbu, kad klientas turėtų atsakingą teisinių paslaugų teikėją, kuris atsakytų už savo komandos narius ir padėtų išvengti nuotolinio darbo saugos rizikų.

Allaw teisinių paslaugų platforma sujungia teisinių paslaugų teikėjo komandos narius bendram darbui ir bendradarbiavimui su klientu, padeda atriboti atsakomybes ir sekti kiekvieno atliktą darbą, leidžia išvengti saugos rizikos. O tam tikrais atvejais leidžia kai kuriuos darbus atlikti ir patiems, naudojantis elektroninio vedlio pagalba.

Susiję sprendimai ir teisinės paslaugos:

ALLAW teisinės paslaugos teisės departamentams
Patogios priemonės