„Karštoji linija“ nuo 2019-01-01 ne vien korupcijos prevencijai. Nuo 2019-01-01 įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas. Pagal jį visos valstybės ar savivaldybės institucijos, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonės, kitos įmonės, įstaigos ir organizacijos, kuriose dirba 50 ar daugiau darbuotojų, privalo užtikrinti atitiktį pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Konkrečiai, šios įstaigos, įmonės ir organizacijos privalo:

 • būti įdiegti vidiniai kanalai, kuriais būtų galima pateikti pranešimą apie pažeidimą („karštoji linija“ ir pan.),
 • būti paskirtas kompetentingas subjektas administruoti vidiniu kanalu gautą informaciją,
 • būti pranešta apie vidinį kanalą įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims,
 • būti užtikrinta vidiniu kanalu pateikto pranešimo ir jį pateikusio asmens konfidencialumas,
 • būti užtikrinama, kad per 5 d.d. pranešėjas bus informuotas apie sprendimą dėl pranešimo nagrinėjimo,
 • būti užtikrinama, kad pranešėjas bus informuotas apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus ir apskundimo tvarką.

“Korupcijos prevencijai skirta anksčiau įrengta „karštoji linija“ turi būti pritaikyta teikti, priimti, registruoti pranešimus ne tik apie korupciją, bet ir apie kitus pažeidimus.  Įstaigose turi būti parengta pranešėjų apsaugą užtikrinanti dokumentacija, peržiūrėta ir papildyta organizacijos asmens duomenų atitiktį užtikrinanti dokumentacija, pakoreguoti kiti vidaus teisės aktai.”

Teisinerizika.lt

Įstatymas apibrėžia, kad pažeidimas tai ne vien korupcija, tai „įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.“

Įstaigoje galimybė apie pažeidimą pranešti „karštaja linija“ ar kitu vidiniu kanalu turi būti užtikrinta bet kuriam asmeniui, kurį su įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Specializuojamės teisinių rizikų valdymo srityje ir teikiame visas paslaugas, susijusias su atitikties pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą užtikrinimą:

 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų diegimas,
 • Parengiamas Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašas ir kita dokumentacija,
 • Teikiamos konsultacijos, susijusios su atitikties pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą užtikrinimu,
 • Teikiama paslauga – kompetentingas subjektas administruoti vidiniu kanalu gautą informaciją,
 • Teikiama paslauga – vidinio kanalo administravimas.

Plačiau: https://teisinerizika.lt/pranesimas

Naujienos Teisininko patarimai

One Reply to “„Karštoji linija“ nuo 2019-01-01 ne vien korupcijos prevencijai”

Komentarai nepriimami.