Dėmesio! Ši programa buvo atnaujinta. Naują programą rasite https://teisinerizika.lt/bdar-mokymai

×

BDAR mokymai organizacijoms

Teisinerizika.lt kviečia į BDAR mokymus – įvadinį instruktavimą. Advokatų kontoros JURIDICON advokatų vedami BDAR mokymai skirti organizacijoms, įgyvendinusioms savo BDAR atitikties projektus ir siekiančioms instruktuoti savo darbuotojus.

„Mokymai yra viena iš svarbiausių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo ir BDAR atitikties rizikos valdymo priemonių. Nors Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pastaruoju metu pateikė eilę rekomendacijų ir reikalavimų, tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus organizacijoms dar kyla daug BDAR taikymo klausimų: kaip turi būti įgyvendinami BDAR reikalavimai, kokie privalomi BDAR dokumentai ir pan. Lieka aktualu, kaip užsitikrinti darbuotojų atsakomybę pagal BDAR reikalavimus.” 

Teisinerizika.lt

Organizacijų atstovai, pirmiausiai įmonių, departamentų vadovai, teisininkai, darbuotojai, atsakingi už asmens duomenų apsaugą kviečiami supažindinti su pagrindinėmis verslo rizikomis, su kuriomis organizacijos susidurs 2019-aisiais. Interaktyviuose mokymuose su praktinėmis užduotimis organizacijų atstovams bus pristatyta:

•Teisės aktai, reguliuojantys asmens duomenų tvarkymą
•Pagrindinės sąvokos
•Pagrindiniai reikalavimai teisėtam asmens duomenų tvarkymui
•Duomenų subjekto teisės
Duomenų apsaugos pareigūnas
•Duomenų tvarkymo veiklos įrašai
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV)
•Asmens duomenų perdavimas
Ypač daug dėmesio bus skiriama organizacinėms asmens duomenų apsaugos priemonėms ir jų praktiniam įgyvendinimui.
Vidaus mokymus veda JURIDICON advokatas dr. Laimonas Marcinkevičius, sertifikuotas rizikų valdymo vadovas (ISO) ir kiti kontoros teisininkai – sertifikuoti asmens duomenų apsaugos pareigūnai. 
Vidaus mokymams Jūsų organizacijoje galite registruotis rašydami mums užklausą.
BDAR mokymai - ivadinis instruktavimas
BDAR mokymai imonems – ivadinis instruktavimas 2018-2019m.

BDAR mokymų temos

Klientų pageidavimu, JURIDICON advokatai veda ir specializuotus BDAR mokymus, padedančius organizacijų darbuotojams pagilinti žinias bei įgyti praktikos konkrečiose BDAR srityse (žr. BDAR mokymo temos – interaktyvią diagramą).

Asmens duomenų apsauga Renginiai

One reply to “<span class="entry-title-primary">BDAR mokymai</span> <span class="entry-subtitle">Vidaus mokymai organizacijoms</span>”

Comments are closed.