Back to the top

Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymas

Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymas – 

procesas, kuriuo vykdomas organizacijos vidiniu apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymas, taip pat priėmimas, registravimas, tikrinimas, tyrimas, saugojimas ir konfidencialumo užtikrinimas organizacijoje. Šį procesą reguliuoja organizacijos vidaus teisės aktas – Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašas.

Procesas kyla iš Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų reikalavimų įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų įdiegti vidinius pranešimų kanalus  (paštu, el. paštu, internetu, telefonu „karštąja linija“ ar pan.).

Plačiau apie reikalavimus: Atitiktis pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą

© 2021 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.