Back to the top

Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių aprašas

Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės

Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių aprašas – tai vidaus dokumentas, kurio privalo laikytis visi organizacijos darbuotojai, tvarkantys ir naudojantys elektroninę informaciją bei kurių tikslas – sudaryti sąlygas saugiai tvarkyti organizacijos elektroninę informaciją. Taisyklės numato technines ir kitas saugos priemones, saugaus elektroninės informacijos keitimo, atnaujinimo, įvedimo ir naikinimo tvarką bei reikalavimus išorės teikėjams.

© 2021 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.