Dokumentų pavyzdžiai

Rodoma 25–33 iš 33

Jungtinės veiklos sutartis

Paslaugų sutartis su freelancer

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) priemonė

Asmens duomenų apsauga

Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės

Jungtinės veiklos sutartis

Skolų prevencijos, valdymo ir išieškojimo tvarkos aprašas

Teisinės konsultacijos

Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos

Asmens duomenų apsauga

Svetainės naudojimo taisyklės

Teisiniai dokumentai

Tiekėjo atitikties BDAR vertinimo procedūros aprašas