Prieš kiekvieną projektą, susijusį su asmens duomenimis, turi būti atliekamas POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS (PDAV).

Naudokite šį veiksmų planą, atlikdami poveikio duomenų apsaugai vertinimą (PDAV). Užpildytą veiksmų planą galite sugeneruoti į PDF failą ir parsisiųsti. Generuoti PDF

Asmens duomenų apsauga Patogios priemonės Teisininko patarimai