1. Ar tai yra naujas projektas/darbų srautas?

Reiškia, kad inicijuojate naują projektą (pvz. marketingo, pirkimo) arba tai yra naujas jau įgyvendinamo projekto darbų srautas.

2. Ar projektas bus susijęs su naujos informacijos apie asmenis rinkimu?

Peržiūrėjote organizacijos renkamų ir tvarkomų asmens duomenų dokumentaciją ir nustatėte, kad šiame projekte bus renkama nauja, iki tol nerinkta informacija apie asmenis.

3. Ar projekte asmenys privalės pateikti informaciją apie save?

Naujame projekte arba naujame darbų sraute asmenys pildydami formas, atsakydami į klausimus ar kitu būdu privalės pateikti informaciją apie save, pateikti savo asmens duomenis

4. Ar informacija apie asmenis bus atskleista organizacijoms arba asmenims, kurie anksčiau neturėjo įprastinės galimybės susipažinti su informacija?

5. Ar jūs naudosite informaciją apie asmenis tikslui, kuriam ji dabar nėra naudojama, arba tuo būdu, kuriuo ji dabar nėra naudojama?

6. Ar jūsų projekte naudojate naująsias technologijas, kurios galėtų būti laikomos privatumą pažeidžiančiomis?

7. Ar dėl projekto turėsite priimti sprendimus arba imtis veiksmų, nukreiptų prieš asmenis, tokiais būdais, kurie galėtų turėti jiems reikšmingą poveikį?

8. Ar informacija apie asmenis yra tokio tipo, dėl kurio galėtų kilti susirūpinimą keliantys klausimai arba lūkesčiai, susiję su privatumu?

9. Ar projekte jums reikės susisiekti su asmenimis tokiais būdais, kuriuos jie gali laikyti pažeidžiančiais privatumą?

Pvz. bus atliekamas “šaltas skambutis”.

Asmens duomenų apsauga Patogios priemonės Teisininko patarimai