Prieš kiekvieną projektą, susijusį su asmens duomenimis, turi būti atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV). PDAV yra asmens duomenų, atitikties ir rizikų klasifikavimas bei įvertinimas iš teisinės, techninės ir saugos perspektyvų.

Naudokite šį veiksmų planą, atlikdami poveikio duomenų apsaugai vertinimą (PDAV). Užpildytą veiksmų planą galite sugeneruoti į PDF failą ir parsisiųsti. Generuoti PDF

Mes siūlome:

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) priemonė

Patogios priemonės Teisininko patarimai