Back to the top

Teisė į duomenų perkeliamumą

Teisė į duomenų perkeliamumą

Teisė į duomenų perkeliamumą – duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai:

  • duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi;
  • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Žr. plačiau.

© 2021 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.