Back to the top

Duomenų apsaugos politika

Duomenų apsaugos politika

Duomenų apsaugos politika yra vidinis įmonės dokumentas, kuriuo siekiama įgyvendinti sąžiningo ir teisėto duomenų tvarkymo reikalavimus. Ši politika nustato asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, duomenų subjekto teises, taip pat už duomenų tvarkymą įmonėje atsakingus asmenis.

© 2019 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.