tvarkos taisyklės

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo dokumentai: rinkinys iki 20 darbuotojų įmonei

Jungtinės veiklos sutartis

Skolų prevencijos, valdymo ir išieškojimo tvarkos aprašas