sutartys

Duomenų subjekto sutikimas

BDAR sutarčių peržiūros registras

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) priemonė

Jungtinės veiklos sutartis

Skolų prevencijos, valdymo ir išieškojimo tvarkos aprašas

Teisiniai dokumentai

Tiekėjo atitikties BDAR vertinimo procedūros aprašas