pavyzdžiai

Rodoma 13–24 iš 24

Teisinės konsultacijos

Informacijos, kuri laikoma įmonės komercine paslaptimi, sąrašas

Teisinės konsultacijos

Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi aprašas

Asmens duomenų apsauga

Kriptovaliutų kasimo kompiuterių nuomos paslaugų sutartis

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) priemonė

Asmens duomenų apsauga

Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės

Jungtinės veiklos sutartis

Skolų prevencijos, valdymo ir išieškojimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų apsauga

Svetainės naudojimo taisyklės

Teisiniai dokumentai

Tiekėjo atitikties BDAR vertinimo procedūros aprašas