Back to the top

Apie mus

Tapti patikimu informacijos šaltiniu ir partneriu įmonėms, siekiančioms užsitikrinti didesnį teisinį tikrumą ir išvengti ginčų bei bylinėjimosi

Dalintis žiniomis ir patirtimi teisinių rizikų valdymo srityje bei teikti proaktyviu rizikos vertinimu pagrįstas inovatyvias teisines paslaugas verslui pagal aiškią kainodarą

Optimalų teisinių rizikų valdymą padeda užtikrinti tik patyrusių savo sričių profesionalų, teisės projektų valdymo ir naujausių technologijų derinys.

Keletas mūsų teisininkų

Toliau
Dr. Rūta Lazauskaitė

Dr. Rūta Lazauskaitė

Advokatė, sutarčių teisės ekspertė

Advokatė pataria sutartinių ir kitų teisinių dokumentų rengimo, peržiūros bei koregavimo klausimais. Teisininkės karjerą pradėjusi dar 2006 m. turi ilgametę patirtį teikiant teisines konsultacijos raštu ir žodžiu, atstovaujant klientus teisme, taip pat santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis.

Pagrindinės advokatės veiklos sritys: sutarčių, įmonių, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, IT teisė, asmens duomenų apsauga bei civilinis procesas. Savo žinias šiose srityse Rūta Lazauskaitė taip pat yra gilinusi Leibnico universitete įgydama dvigubą (Vokietijos ir Norvegijos) teisės magistro laipsnį. 2012 m. apgynusi disertaciją „Nuo šalių valios priklausantys sutartinės atsakomybės ribojimai“ advokatė įgijo socialinių mokslų srities (teisės mokslo krypties) daktaro laipsnį.

Advokatė yra aktyviai įsitraukusi ir į mokslinę veiklą. Dr. Rūta Lazauskaitė yra parašiusi ne vieną publikaciją savo veiklos sričių tematika – Laesio enormis doktrina Lietuvos sutarčių teisėje, publikacija dėl akcininkų paskolų ir kreditorių teisių apsaugos doktrinos vystymosi Lietuvoje. Akademinė veikla (nuo 2008 m. Rūta Lazauskaitė dėsto Mykolo Romerio universitete, šiuo metu yra magistro studijų programos „Interneto ir technologijų teisė“ vadovė) leidžia atsiskleisti advokatės organizavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo įgūdžiams.

Algimantas Marcinkevičius

Algimantas Marcinkevičius

Vyr. teisininkas, įmonių teisės ekspertas

Algimantas Marcinkevičius pataria  verslo ir įmonių teisės, migracijos, įmonių steigimo Lietuvoje ir užsienyje klausmais.  Teikiamos teisinės paslaugos paprastai apima: įmonių steigimą, įsigijimą, struktūros parinkimą, veiklos priežiūrą ir administravimą, susijungimus, reorganizavimą ar likvidavimą, konsultacijas dėl visų klausimų, susijusių su Lietuvos migracijos ir pilietybės teise pradedant dokumentų legalizavimu, baigiant tarpininkavimu dėl įvažiavimo iš užsienio šalių ar įvažiavimo į jas.

Algimantas Marcinkevičius priklauso Lietuvos mokesčių mokėtojų asociacijai (LMMA) bei Lietuvos teisininkų draugijai.

Dr. Justinas Usonis

Dr. Justinas Usonis

Advokatas, darbo teisės ekspertas

Pagrindinė advokato veiklos sritis: darbo teisė bei darbo ginčai. Savo žinias šioje srityje dr. Justinas Usonis yra gilinęs įvairių mokslinių stažuočių metu (Kingston universitete Londone, Katalikiškojo Leuven universiteto Darbo teisės institute ir Socialinės teisės institute Belgijoje). 2005 m. apgynęs disertaciją „Darbo teisinių santykių reglamentavimo ypatumai kelių transporte“ advokatas įgijo socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį.

Advokatas taip pat aktyviai dalyvauja ir mokslinėje veikloje. Dr. Justinas Usonis yra parašęs ne vieną publikaciją savo veiklos srities tematika – Taikytinos teisės pasirinkimo darbo teisiniuose santykiuose galimybės pagal „Roma I“ reglamentą, Darbo nuoma ir jos teisinio reguliavimo perspektyvos Lietuvoje, Mobiliųjų kelių transporto darbuotojų darbo pobūdžio probleminiai aspektai. Akademinė veikla (lektorius, docentas, Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėjas Mykolo Romerio universitete, šiuo metu docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas Vilniaus universiteto Teisės fakultete) leidžia atsiskleisti advokato koordinavimo, organizavimo bei derybiniams įgūdžiams.

Dr. Laimonas Marcinkevičius

Dr. Laimonas Marcinkevičius

Advokatas, teisės projektų vadovas

Laimonas daugiau kaip 21 metai vadovauja advokatų kontorai ir teisinėms darbo grupėms Klientų verslo pradžios, įmonių įsigijimų ir susiliejimų, atitikties ir kt. projektuose. Pataria investicijų, mokesčių, verslo ir įmonių klausimais, daugiausiai vietos ir užsienio investuotojams, akcininkams, projektus įgyvendinančioms organizacijoms bei privatiems klientams, sprendžia akcininkų ir jungtinės veiklos dalyvių ginčus.

Nuo 2007 m. rekomenduojamas nepriklausomų leidinių kaip įmonių ir finansų teisės specialistas. Apgynė disertaciją “Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė”. Sertifikuotas projektų vadovas (PMP).

Skaito pranešimus teisinių rizikų valdymo temomis, iš kurių paskutiniai:

  • 2017 birželis: pranešėjas tarptautiniame AEA teisininkų tinklo kongrese “Management and marketing of law firms” Prahoje, tema – “Lawyers As Project Managers: To Be Or Not To Be”
  • 2016 spalis: pranešėjas Agile Tour Lithuania 2016 konferencijoje, tema – “Teisinių rizikų valdymas sudarant agile sutartis”
  • 2016 balandis – gegužė: pranešėjas Projektų valdymo dienose savivaldybėse tema “Teisinės aplinkos rizikų valdymas viešojo sektoriaus projektuose”
  • 2016 balandis: pranešėjas PM Spring konferencijos LPVA seminare “Viešasis sektorius ir projektų valdymo išmoktos pamokos”, tema – “Teisinės aplinkos rizikos viešojo sektoriaus projektuose ir programose”.

Teisė verslui®|už fiksuotą kainą

Nuolatinis teisinių rizikų valdymas įmonėms:

  • Įmonės valdymo rizikos
  • Personalo rizikos
  • Sutarčių rizikos
  • Bendradarbiavimo ir bendros veiklos (partnerystės) rizikos
  • Atitikties rizikos

Toliau

Mes turime patirties, žinių ir išteklių valdyti bet kurias smulkaus ir vidutinio verslo teisines rizikas.

Domina mūsų teisinės paslaugos?

© Advokatų kontora Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON. Teisė verslui® yra registruotas prekės ženklas