Back to the top

Komercinė paslaptis

Komercinė paslaptis

Komercinė paslaptis – informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.

(Šaltinis – LR CK 1.116 straipsnis)

© 2019 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.
error: Informacija saugoma