Back to the top

Darbo tvarkos taisyklės 2019

Darbo tvarkos taisyklės 2019

bendrąją tvarką darbovietėje apibrėžiantis bendrovės vidaus (lokalinis) teisės aktas, tvirtinamas darbdavio suderinus su darbuotojų atstovais. Darbo tvarkos taisyklės 2019 versija ne tik apibrėžia bendrovės darbuotojų elgesio principus, bendrąsias pareigas, užtikrina gerą darbo kokybę, darbo drausmę, padeda didinti darbo našumą ir efektyvumą bei reguliuoja kitus su darbo tvarka susijusius klausimus. Jose įtrauktos atitiktį BDAR ir Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinančios nuostatos.
Darbdavys privalo tinkamai organizuoti darbą užtikrindamas, kad darbuotojai tiksliai žinotų savo pareigas, jų atlikimo tvarką. Remiantis DK 42 str. 4 d. darbdavys turi pareigą būti nustatęs darbo tvarką ir pasirašytinai supažindinti su ja darbuotojus.

Darbo tvarkos taisyklės 2018 (klientams)
© 2020 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.