Darbo tvarkos taisyklės 2018

bendrąją tvarką darbovietėje apibrėžiantis bendrovės vidaus (lokalinis) teisės aktas, tvirtinamas darbdavio suderinus su darbuotojų atstovais. Darbo tvarkos taisyklės 2018m. versija ne tik apibrėžia bendrovės darbuotojų elgesio principus, bendrąsias pareigas, užtikrina gerą darbo kokybę, darbo drausmę, padeda didinti darbo našumą ir efektyvumą bei reguliuoja kitus su darbo tvarka susijusius klausimus. Jose įtrauktos atitiktį BDAR užtikrinančios nuostatos.
Darbdavys privalo tinkamai organizuoti darbą užtikrindamas, kad darbuotojai tiksliai žinotų savo pareigas, jų atlikimo tvarką. Remiantis DK 42 str. 4 d. darbdavys turi pareigą būti nustatęs darbo tvarką ir pasirašytinai supažindinti su ja darbuotojus.